بازاریابی هوشمند
تاریخ : 1398-02-06 14:26:17
مطالب مشابه
بازاریابی هوشمند
فان
دلم مرگ میخواهد ! بی صدا ! بی هیاهو ! بی شلوغی ! بی گریه ها و ضجه های مادرم ! آرام محو شوم از صفحه ی زندگی ! جوری که انگار از اول نبوده ام . .انسان با سه چیز مغرور میشود. 1- نام بزرگ 2- خانه مقبول 3- لباس مقبول اما افسوس که بعد از مرگ 1- نامش مرحوم 2- خانه اش قبر 3- لباس اش کفن بر چرخ فلک مناز که کم...
مراحل پست پروداکشن کلیسای جوبیلی
کاری از علی مبشری فیلم من 30 ثانیه است و نقد خوبی بر رسانه دیجیتال است ! حتما ببینید به من رأی بدهید و چاکرتونم !
از استودیو دیدال
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .