باشگاه خبرنگاران/ پسر نوجوان هندی توسط معلم سنگدل خود به وحشیانه ترین شکل ممکن تنبیه شد. این معلم خشمگین بی خبر از اینکه یکی از شاگردانش به طور پنهانی مشغول فیلمبرداری از این اقدام ناپسند است، با خشونت تمام به طور متوالی چندین ضربه محکم به صورت دانش آموز 10ساله وارد می‌کند در حالی که پسر نوجوان به خاطر تنبیه شدن مقابل چشمان همکلاسی های خود آن هم به این صورت خجالت زده است. سایر دانش آموزان نیز شاهد کتک خوردن همکلاسی خود هستند بدون اینکه کاری از دست آنها یا حتی دانش آموز مذکور ساخته باشد.
تاریخ : 1399-05-13 09:19:07
مطالب مشابه
باشگاه خبرنگاران/ پسر نوجوان هندی توسط معلم سنگدل خود به وحشیانه ترین شکل ممکن تنبیه شد. این معلم خشمگین بی خبر از اینکه یکی از شاگردانش به طور پنهانی مشغول فیلمبرداری از این اقدام ناپسند است، با خشونت تمام به طور متوالی چندین ضربه محکم به صورت دانش آموز 10ساله وارد می‌کند در حالی که پسر نوجوان به خ...
این معلم خشن بعد از فریاد کشیدن بر سر دانش آموز معلول، کفش هایش را به سمت او پرتاب می کند. البته پلیس ترکیه او را به همین جرم دستگیر کرده است.
اخراج معلم به خاطر تنبیه وحشیانه دانش آموز
تنبیه وحشیانه یک دانش آموز ایرانی وکالبدشکافی ماجرا توسط علی ضیا محمد محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش کرمان: از آن معلم تست روانی می گیریم
گفته می شود فیلم مربوط به هنرستان حر ورامین است.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .