داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
تاریخ : 1398-05-02 03:08:44
مطالب مشابه
داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
زیر یک دریچۀ تخلیۀ فاضلاب، در زیر زمین، جایی که بسیاری از عابرین پیاده، بی توجه آشغالهای کوچک خود را از لای میله های آهنی آن به پایین می اندازند، دو حشرۀ کوچک لارو زندگی می کنند.در این مجموعه انیمیشن کوتاه، لحظاتی جالب و خلاق توسط شرکت کره ای «انیمیشن توبا» ارائه شده است. دو کرم عجیب و غ...
داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
Hope you enjoy this short slapstick comedy 3D animation by TUBA n.
داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
داستان فصل سوم لاروا این بار در شهر نیویورک اتفاق میافتد در فصل سوم علاوه برکارکتر های موجود کارکتر های جدیدی (کبوتر ، موش و…) به انیمیشن اضافه شدن که لاروا دردسر هایی برای آنها بوجود میاورند
زیر یک دریچۀ تخلیۀ فاضلاب، در زیر زمین، جایی که بسیاری از عابرین پیاده، بی توجه آشغالهای کوچک خود را از لای میله های آهنی آن به پایین می اندازند، دو حشرۀ کوچک لارو زندگی می کنند.در این مجموعه انیمیشن کوتاه، لحظاتی جالب و خلاق توسط شرکت کره ای «انیمیشن توبا» ارائه شده است. دو کرم عجیب و غ...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .