توریستِ بی احتیاطی کہ سعی می کرد با دراز کردنِ دستش بہ خرس در باغ وحشی در تایلند غذا بده بہ داخل محوطہ خرس ها کشیده میشہ و بقیّہ ماجرا...
تاریخ : 1399-05-13 09:16:00
مطالب مشابه
توریستِ بی احتیاطی کہ سعی می کرد با دراز کردنِ دستش بہ خرس در باغ وحشی در تایلند غذا بده بہ داخل محوطہ خرس ها کشیده میشہ و بقیّہ ماجرا...
دستور بازداشت شکارچی بی رحم خرس در ارومیه (حاوی صحنه های دلخراش)
خورده شدن انسان توسط خرس
هر بیماری داری با نسخه های این اپلیکیشن درمانش کن! - دانلود رایگان از بازار: https://cafebazaar.ir/app/com.viamgr.ebook.khairandish/?l=fa
خورده شدن انسان توسط خرس حیات وحش
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .