مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
تاریخ : 1398-04-05 09:50:46
مطالب مشابه
مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
سرود مولا یا صلی با صدای ماهرزین
مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
پیام نوروزی 87 بخش سوم پیام, نوروزی
در آن جزیره ی تعصب و جاهلیت، در میان مردمانی که به کینه و کشتار "مفتخر" بودند؛ به فرمانده ی سلحشورانش می گوید: هر اسیری که به ده مسلمان، "خواندن" بیاموزد؛ آزاد شود! گویی حیات اسلام بیش از هرچیز به "خواندن" بسته است. گویی مسلمانی با خواندن معنا می شود؛ که از روز اول، در...
پیام نوروزی 86 بخش سوم پیام, نوروزی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .