تاریخ : 1398-02-06 13:43:06
مطالب مشابه
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
شلیک موفقیت آمیز عماد
ویدیو لحظه شلیک موشک های بالستیک یمنی از کانال یا مهدی(عج)
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
فیلمی از لحظه شلیک موشک از سلاح دوش پرتاب میثاق در رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۱ را مشاهده می کنید.
آدرس تلگرام کانال یامهدی عج ghttps://telegram.me/Yamahdi1265
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .