شرطی نوع دوم-اگر یک دختر بودی چه احساسی میداشتی این نوع شرطی برای مواقعی به کار برده میشه که اون اتفاق تا حد زیادی غیر ممکن هستش ساختارش هم به این شکله: If you were a girl, how would you feel? If you woke up at morning and saw you were a girl, What would you do? Tel: 09123706225
تاریخ : 1399-05-18 21:00:51
مطالب مشابه
شرطی نوع دوم-اگر یک دختر بودی چه احساسی میداشتی این نوع شرطی برای مواقعی به کار برده میشه که اون اتفاق تا حد زیادی غیر ممکن هستش ساختارش هم به این شکله: If you were a girl, how would you feel? If you woke up at morning and saw you were a girl, What would you do? Tel: 09123706225
برای دیدن تمامی ویدیوهای اموزش زبان انگلیسی که شامل دستور زبان انگلیسی، لغات، نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی می باشد به وب سایت مکتب خونه اموزش زبان انگلیسی به ادرس www.english.kvlkcl.ir مراجعه کنید. لازم به ذکر است تمامی مباحث اموزشی شامل مثال های متعدد، نرم افزارهای اموزشی، اموزش های کامل و به روز...
گر جای اون راننده بودی چه حسی داشتی
شعر بسیار زیبای اعتراضی از شاهکار بینش پژوه در مورد گروه های تروریستی که نام دین اسلام را خراب میکنند و آبروی اسلام را میبرند
برای دیدن تمامی ویدیوهای اموزش زبان انگلیسی که شامل دستور زبان انگلیسی، لغات، نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی می باشد به وب سایت مکتب خونه اموزش زبان انگلیسی به ادرس www.english.kvlkcl.ir مراجعه کنید. لازم به ذکر است تمامی مباحث اموزشی شامل مثال های متعدد، نرم افزارهای اموزشی، اموزش های کامل و به روز...
Conditional Hello and welcome every one. In today’s lesson, we’re going to look at conditional sentences, also call “if sentences” or “if clauses”. Conditionals are sentences with two clauses – an ‘if clause and a main clause – that are closely...
برای دیدن تمامی ویدیوهای اموزش زبان انگلیسی که شامل دستور زبان انگلیسی، لغات، نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی می باشد به وب سایت مکتب خونه اموزش زبان انگلیسی به ادرس www.english.kvlkcl.ir مراجعه کنید. لازم به ذکر است تمامی مباحث اموزشی شامل مثال های متعدد، نرم افزارهای اموزشی، اموزش های کامل و به روز...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .