ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
تاریخ : 1398-03-29 06:58:15
مطالب مشابه
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
آدرس تلگرام کانال یامهدی عج ghttps://telegram.me/Yamahdi1265
قطعا پیروزی های چشمگیر نظامی در استان دیاله، بازپس گیری شهر مهم جرف الصخر که شریان حیاتی تروریست ها مابین بغداد و جنوب بود و آزاد سازی شهر تکریت توسط بسیج مردمی نشان می دهد که رهبران نظامی عراق و در رأس آنها حیدر العبادی به قدرت خیره کننده این نیروها واقف بوده اند و در سایه فشارهای منطقه ای و بین ال...
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .