از بهونه
تاریخ : 1399-05-18 21:16:01
مطالب مشابه
یکی از مهمترین عواملی که سبب داشتن اقتصادی پویا و مستقل می شود، عبارت است از افزایش تولید ملی و حمایت از آن. کاری که می توان از تک تک مردم ایران -به عنوان یک وظیفه ی ملی- انتظار داشت این است که با خرید اجناس ایرانی، زمینه ی رونق شرکت های داخلی و اشتغال پایدار کارگران را فراهم کنند. منبع : http://ans...
http://www.iribnews.ir/fa/news/1531133
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .