ﻣﺎ ﺳَﺌﻠَﮏَ ﮐُﻢ ﻓﯽ ﺳَﻘَﺮ،ﻗﺎﻟﻮُﺍ ﻟَﻢْ ﻧَﮏُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺼَﻠّﯿِﻦ .‏( ﻣﺪﺛﺮ ﺁﯾﺎﺕ 43-42 ‏) ﺑﻬﺸﺘﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﺳﻘﺮ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ؟ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ .
تاریخ : 1399-04-19 01:07:58
مطالب مشابه
ﻣﺎ ﺳَﺌﻠَﮏَ ﮐُﻢ ﻓﯽ ﺳَﻘَﺮ،ﻗﺎﻟﻮُﺍ ﻟَﻢْ ﻧَﮏُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺼَﻠّﯿِﻦ .‏( ﻣﺪﺛﺮ ﺁﯾﺎﺕ 43-42 ‏) ﺑﻬﺸﺘﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﺳﻘﺮ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ؟ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ .
کلیپ حجت الاسلام مهدی دانشمند
دیدگاه اندیشمندان غربی درباره پیامبر صلی الله علیه و آله
سخنرانی حجت الاسلام دانشمند درمورد آخرالزمان
نیاوران مسجد جامع مهدیه خوزستان
ویدیو روز مبعث پیامبر اکرم(ص) حجت الاسلام طاهری از کانال منتقم خون آل الله
حجت الاسلام سید محسن زارع - روضه خواندن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت زهرا سلام الله علیها
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .