صحبت های تند کارشناس تلویزیون: مردم! یک ماه نخرید همه چیز به نفع ما برمی گردد!! www.otaghkhabar24.com
تاریخ : 1398-06-25 10:17:07
مطالب مشابه
صحبت های تند کارشناس تلویزیون: مردم! یک ماه نخرید همه چیز به نفع ما برمی گردد!! www.otaghkhabar24.com
صحبت های تند مهدی طارمی درباره حضور نداشتن هانی نوروزی در جشن قهرمانی
جامعۀ فرهیختگان کشور باید سپاسگزار باشد که صداو سیما از برنامه هایی مثل "هویت" رسید به "زاویه"
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .