کنایه معنی دار جناب خان به مسئولین و تشویق ممتد مردم جناب خان: شادی این برنامه رو تقدیم میکنیم به پشه ها ؛ چون به اندازه نیازشون خون مردم رو می مکند
تاریخ : 1399-07-02 11:38:33
مطالب مشابه
کنایه معنی دار جناب خان به مسئولین و تشویق ممتد مردم جناب خان: شادی این برنامه رو تقدیم میکنیم به پشه ها ؛ چون به اندازه نیازشون خون مردم رو می مکند
سایت دلنا جناب خان :پشه اندازه نیازش خون ادمارو میمکه
در حالی که موضع برنامه خندوانه درباره نجوم بود ، جناب خان از فرصت استفاده کرده و موضوع زمین خواری را بیان نمود
در این فیلم کنایه جناب خان در روز خبرنگار به نشریه یالثارات را مشاهده می کنید.
جناب خان در برنامه شب گذشته خندوانه با لحنی کنایه آمیز از تعطیلی کارخانه ارج انتقاد کرد.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .