گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1398-09-15 15:10:41
مطالب مشابه
گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری اسلامی ایران
ویدیو پاسخ ایران به پیشنهاد مذاکره ترامپ... از کانال کانال12
به شما قول می دهم چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید، پیروزید و بر دشمن مزور غلبه می کنید. در میان شما هستند کسانی که قصد تسلیم دارند، من بیعتم را از ایشان برمی دارم و اتمام حجت می کنم؛ تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند، پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
واکنش روحانی به حرفهای ترامپ
رئیس جمهور به ادبیات جاهلانه، زشت و کینه توزانه رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران در سازمان ملل واکنش نشان داد.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .