تاریخ : 1398-02-05 21:47:49
مطالب مشابه
خدای من..مگه خودت نگفتی که ادعونی استجب لکم!!! خدایا میدونم دیر اومدم در خونت ولی اومدم با امید بخششت و شنیدن صدای این بنده گنهکارت..خدایا توبه منو پذیر..الهی العفو ,الهی العفو.. الهی العفو خدایا من به خودم ظلم کردم ..ظلمت نفسی..خودمو سپردم به اونی که نباید میسپردم!دل به اونی بستم که نباید میبستم! ا...
نظر بدین ...
www.FunousShargh.com - Telegram.me/FunousShargh
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .