تاریخ : 1398-06-03 04:32:49
مطالب مشابه
فضیلة عظمى من فضائل أمیرالمؤمنین (ع) بمناسبة ولادته: إبراهیم (ع): إنه كان صدیقا نبیا. مریم (ع) : و أمه صدیقة. إدریس (ع): إنه كان صدیقا نبیا. یوسف (ع): یوسف أیها الصدیق. و كل الأنبیاء صدیقون و لكن...
کلیپی کوتاه پیرامون پیاده روی اربعین
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .