تاریخ : 1398-08-21 08:50:25
مطالب مشابه
اگر قرار باشد منصفانه به صحابه نگاه کرد باید آیاتی که در مدح صحابه آمده را در کنار آیاتی که در ذم صحابه آمده گذاشت
در قرآن در آیات متعددی آمده که کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را برای خود حجت بدانید و آن را انجام دهید. این کلیپ را در همین رابطه ببینید.
قرآن را بخوانیم و در آن تفکر کنیم
حجیت, آیات, قرآن<a href=http://www.dalfak.com/w/b1rkmc/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
در قرآن در آیات متعددی آمده که کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را برای خود حجت بدانید و آن را انجام دهید. این کلیپ را در همین رابطه ببینید.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .