تاریخ : 1398-04-05 20:09:48
مطالب مشابه
شبکه دو- 7 آبان 94- 20:30| ما از برزیل کلهم ذهنمان درگیر سامبا بود تا این که دستگیرمون شد ما گوشتمون دست اینهاست. این امر طبیعی را اما رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل یک چیزهای دیگر ازش گفته است. این که بازار گوشت ایران دربست برای برزیل است. 00 یورو هم گرانتر از بقیه می دهد ما هم سر چشممان می گذاریم.
شبکه خبر- 2 تیر 94- 17:00| گزارش از بازار گوشت و مرغ.
ویدیو فروشگاه گوشت شهر در سمنان از کانال ویکی سمنان
نشست كمیسون تنظیم بازار استان یزد-12 دی 96
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .