تاریخ : 1398-04-31 11:49:56
مطالب مشابه
هشدار فیلم حاوی صحنه های دلخراشی میباشد و تماشای آن به همه توصیه نمیشود فیلم اعدام سرباز سوری به روش شلیک به سر و پرتاب از بلندی
این تصویر برای یکی از شیر مردان سپاه که بدست داعش افتاده که داشتند بدن انرا با چاقو سوراخ.سوراخ می کردند که بچه های سپاه انرا در یک عملیات غافلگیرانه نجات داده وبه ایران اوردند
ویدیو این فیلم حاوی صحنه های خشونت بار است از کانال بشقاب سبز
این جا نقاهتگاهی است در اطارف کرج که قرار بوده نقاهاگاه سگ ها باشد. دیدن صحنه های این فیلم دلخراش است و توصیف این وحشی گری ناممکن. کانال تلگرام توانا https://t.me/Tavaana_TavaanaTech کانال تلگرام کتاب و کلاس توانا https://t.me/Tavaana
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .