تاریخ : 1398-02-29 08:51:32
مطالب مشابه
هدف قرار دادن تانک به وسیله موشک هدایت شونده
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .***استفاده از موشک ضدتانک ایرانی توفان مقابل تانک آمریکایی آبرامز M1 ارتش عربستان توسط نیروهای انصارالله در یمن
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .***استفاده از موشک ضدتانک ایرانی توفان مقابل تانک آمریکایی آبرامز M1 ارتش عربستان توسط نیروهای انصارالله در یمن
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .***استفاده از موشک ضدتانک ایرانی توفان مقابل تانک آمریکایی آبرامز M1 ارتش عربستان توسط نیروهای انصارالله در یمن
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .