تاریخ : 1398-03-28 05:19:45
مطالب مشابه
این پل بر روی گرگان رود ، در شهرستان آق قلعه (پهلوی دژ) و حدود 18 کیلومتری شمال گرگان واقع گردیده و از آثار دوره صفوی است که در دوره اخیر تعمیرات و مرمت هایی در آن صورت گرفته و اکنون نیز مورد استفاده است.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .