تاریخ : 1398-06-03 11:28:39
مطالب مشابه
برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید.
تیدا تولیدکننده تخصصی ماشین های گلخانه هدف خود را بر تولید تجهیزات و ماشین های نوین گلخانه قرار داده تا کمکی به رشد صنعت گلخانه و گذار ایران از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مکانیزه باشد.
مدیریت اسلامی نکاتی در مورد مدیریت اسلامی مدیریت بحران 09 رمضان 1437 شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام www.beitolabbas.tv
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .