تاریخ : 1399-05-22 15:25:49
مطالب مشابه
Determining location and shape of access opening; use of plaster models to aid in visualizing shape of crown and shape and location of pulp chamber. Orig. air date: OCT 1 75 This is part of the Open.Michigan collection at: http://open.umich.edu/education
ویدیو Mold Design - Core Cavity از کانال گروه مهندسی پارس پژوهان
دفتر طراحی و مهندسی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگذاری دوره های طراحی قالب تزریق پلاستیک را با رویکرد ورود به صنعت کرده است . برای اطلاعات بیشتر به کانال تگرامی و سایت ما ملحق شوید . Telgram.me/UT_redc www.ilia3d.com
تهیه کنندگان: عبدالرئوف صابری- عمادالدین موبدی- آرین میرزایی بینایی- هادی رجبلو- علی صلواتی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران جشنواره ی فیلم های آموزشی 300 ثانیه ای انجمن های علمی - دانشجویی دامپزشکی ایران
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .