در این ویدیو به طور کامل کار با ابزار تایپ در فتوشاپ Adobe Photoshop CC ۲۰۱۸ type-tool را یاد خواهید گرفت. آموزش کاربردی فتوشاپ به زبان فارسی توسط استاد طراحی گرافیک حرفه ای ایران تولید شده در استودیو دیزیار جهت مشاهده بیشتر آموزش های رایگان و حرفه ای فتوشاپ به سایت dizyar.com مراجعه کنید.
تاریخ : 1398-06-29 08:32:17
مطالب مشابه
در این ویدیو به طور کامل کار با ابزار تایپ در فتوشاپ Adobe Photoshop CC ۲۰۱۸ type-tool را یاد خواهید گرفت. آموزش کاربردی فتوشاپ به زبان فارسی توسط استاد طراحی گرافیک حرفه ای ایران تولید شده در استودیو دیزیار جهت مشاهده بیشتر آموزش های رایگان و حرفه ای فتوشاپ به سایت dizyar.com مراجعه کنید.
در این ویدیو به طور کامل کار با ابزار شارپن در فتوشاپ Adobe Photoshop CC ۲۰۱۸ sharpen-toollرا یاد خواهید گرفت. آموزش کاربردی فتوشاپ به زبان فارسی توسط استاد طراحی گرافیک حرفه ای ایران تولید شده در استودیو دیزیار جهت مشاهده بیشتر آموزش های رایگان و حرفه ای فتوشاپ به سایت dizyar.com مراجعه کنید.
در این ویدیو به طور کامل کار با ابزار بلوردر فتوشاپ Adobe Photoshop CC ۲۰۱۸ blur-toolرا یاد خواهید گرفت. آموزش کاربردی فتوشاپ به زبان فارسی توسط استاد طراحی گرافیک حرفه ای ایران تولید شده در استودیو دیزیار جهت مشاهده بیشتر آموزش های رایگان و حرفه ای فتوشاپ به سایت dizyar.com مراجعه کنید.
در این ویدیو به طور کامل کار با ابزار برن در فتوشاپ Adobe Photoshop CC ۲۰۱۸ burn-toolرا یاد خواهید گرفت. آموزش کاربردی فتوشاپ به زبان فارسی توسط استاد طراحی گرافیک حرفه ای ایران تولید شده در استودیو دیزیار جهت مشاهده بیشتر آموزش های رایگان و حرفه ای فتوشاپ به سایت dizyar.com مراجعه کنید.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .