آخرین کورسوی امید یک مادر بیمار وقتی به آخر خط رسیده است: حاضرم زباله جمع کنم و چادرنشین شوم اما به بچه هایم کاری نداشته باشید/تمام این زندگی فروشی است! در صورت تمایل به کمک نقدی به این خانواده میتوانید از طریق کارت شماره 6280231327420641 به نام زهرا کرمی اقدام نمایید
تاریخ : 1398-07-25 18:17:00
مطالب مشابه
آخرین کورسوی امید یک مادر بیمار وقتی به آخر خط رسیده است: حاضرم زباله جمع کنم و چادرنشین شوم اما به بچه هایم کاری نداشته باشید/تمام این زندگی فروشی است! در صورت تمایل به کمک نقدی به این خانواده میتوانید از طریق کارت شماره 6280231327420641 به نام زهرا کرمی اقدام نمایید
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️❤❤❤❤❤❤❤❤
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
خلاصه زندگی نامه نویسنده داستان هری پاتر
سلام.روایت یک کوه صبروتلاش وامید،خانم دکترامیری که برهمه سختی ها ومشکلات غلبه کردندوبااینکه فرزندشون رو بابی رحمی ازشون جدا کردند ناامیدنشدندوتوانستندزندگی جدیدی راباتلاش وپشتکاربنیان گذارندوقهرمان زندگی من شدندرابه شماتقدیم میکنم. وشما با لایکتون مارادلگرم کنید وکمک کنیدتا این مادروفرزند یکدیگررا م...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .