نویسنده و ادیتور: ابولفضل حسن زاده؛ بازیگران: فرزاد ذلقی (پدر سام)، مریم خاتون آبادی (مادر سام)، عطیه بادامچی (سام)، ابولفضل حسن زاده: پلنی و کارگر؛ قصه گو و دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
تاریخ : 1398-07-25 17:34:35
مطالب مشابه
نویسنده و ادیتور: ابولفضل حسن زاده؛ بازیگران: فرزاد ذلقی (پدر سام)، مریم خاتون آبادی (مادر سام)، عطیه بادامچی (سام)، ابولفضل حسن زاده: پلنی و کارگر؛ قصه گو و دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزاده؛ قصه‌گو: نغمه رودگر آملی؛ بازیگران: زینب پرسم (کلاغ کوچولو)، فاطمه ضرغام (خانم کلاغه)، صبا خلیل‌الهی (خال خالی)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ ادیت: ابولفضل حسن‌زاده؛ قصه‌گو: نغمه رودگر آملی؛ بازیگران: زینب پرسم (گل آفتابگردان)، مریم سادات خاتون آبادی (گل بنفشه)، مرضیه جعفری پور (گل رز)، گلنوش تقی‌پور (دختر)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش، ادیتور و قصه‌گو: نوید صیادزاده؛ بازیگران: گلنوش تقی پور (نازنین)، مرضیه جعفری پور (مادر)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ قصه‌گو: مرجان بابامحمدی؛ بازیگران: شقایق محرابی (قورباغه و فیل)، ابولفضل حسن‌زاده (مار)، گلنوش تقی‌پور (گنجشک)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ ادیت: ابولفضل حسن‌زاده؛ قصه‌گو: فاطمه ضرغام؛ بازیگران: فرزاد ذلقی (شکارچی)، زویا رمضانیان (خرس)، مرجان بابامحمدی (میمون)، ابولفضل حسن‌زاده (پیرمرد و عقاب)، عطیه بادامچی (مار)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ قصه‌گو: نغمه رودگر آملی؛ ادیت: ابولفضل حسن‌زاده؛ نقاشی کاور: صبا سیدخلیل اللهی؛ بازیگران: عطیه بادامچی (بره کوچولو)، صبا سیدخلیل اللهی (کبوتر)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
قصه‌گو، دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزاده؛ بازیگران: فرزاد ذلقی (لاکپشت)، ابولفضل حسن‌زاده (قورباغه)؛ نقاشی کاور: صبا سیدخلیل‌اللهی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .