2131296459
تاریخ : 1398-09-24 08:49:27
مطالب مشابه
فواید آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی در مدارس : آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی تنها یک کلمه نیست بلکه یک فرآینده گسترده است که می تواند از منظرهای مختلفی بررسی شود و دارای ابعاد گوناگونی می باشد و امروزه در تمام مدارس دنیا بعنوان یک بخش مهم و تاثیر گذار به دانش آموزان آموزش داده می شود . در شبکه...
مهسا ملک محمدی مدیر قسمت مهارتهای ارتباطی اجتماعی مجموعه آغاز سبز
مهندس رژین پناهی مدیر قسمت مهارتهای ارتباطی اجتماعی مجموعه آغاز سبز
#افق_کوروش حامی كودكان و نوجوانان اتیسم استقبال گرم از کودکان اتیسم در #فروشگاه_های_زنجیره_ای_افق_کوروش
این ویدئو در کارگاه جانبی SEL در اولین گردهمایی بین المللی مدرسه هزاره سوم ارائه شده است.
از استدیو رمز دروازه آفتاب
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .