تاریخ : 1398-06-02 11:38:29
مطالب مشابه
ویدیوی جنگ تن به تن یک مرد و یک خرس پاندا به سرعت در شبکه های مختلف اجتماعی پخش شده است. این مرد که از بازدیدکنندگان باغ وحشی در چین بوده است سربه سر حیوان می گذارد و او را عصبانی می کند.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .