دو موتور شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از طی مسیر ثبت زمان می کنند. به طور معمول هر موتور دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.
تاریخ : 1399-04-21 15:12:24
مطالب مشابه
دو موتور شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از طی مسیر ثبت زمان می کنند. به طور معمول هر موتور دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.
این موتور نیاز به مراقبت فوق العاده ای از نظر انجینی دارد و باید هر چند ماه یکبار از نظر انجینی کنترل شود . تنها پس از گذشت چند ثانیه سرعت آن از 120 کیلومتر دز ساعت متجاوز شده و در کمتر از 10 ثانیه به محدوده 300 کیلومتر در ساعت میرسد !!! معنی اسم موتور که ژاپنی است به معنای شاهین بیگانه است که به خا...
Facebook ME HAYSUPERBIKE = https://www.facebook.com/MeHaySuperbike ME HAY CHROME DESIGN = https://www.facebook.com/MeHayChromeDesign
My H2 with Akrapovic exhaust and MustangDame's H2 with Brock's Performance Spark exhaust. Side by side and on the road. https://www.youtube.com/user/mustangdame
از ابوالفضل پورسینا
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .