تنگه چاهکوه، قشم، هرمزگان از سایت اوکی شد | okshod www.okshod.com
تاریخ : 1398-07-29 07:28:23
مطالب مشابه
تنگه چاهکوه، قشم، هرمزگان از سایت اوکی شد | okshod www.okshod.com
okshod | اوکی شد مجری برگزاری انواع تور داخلی و خارجی www.okshod.com
ویدیو روموکم-جزیره قشم ,دره چاهکوه از کانال romucam
تنگه چاهکوه در موقعیت جغرافیایی N264057 E553216 در استان هرمزگان و شرق جزیره قشم واقع است. دره یا تنگه چاهکوه،در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم،دره ای به عمق ۱۰۰ متر، نمایشی از فرسایش سنگهای رسوبی است. این دره در ۷۰ کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای چاهوی شرقی،در بخش غربی ساحل شمالی جزیزه قشم قرار د...
اوکی شد مجری انواع تور های داخلی و خارجی www.okshod.com
چشمه های رنگین را از سایت اوکی شد | Okshod بخواهید www.okshod.com
برای دسترسی بیشتر به سایت marketcode.ir مراجعه شود.در پژوهش حاضر شبیه سازی هیدرودینامیک جریان های دریایی با استفاده از ماژول هیدرودینامیک نرم افزار MIKE21 برای کانال قشم صورت پدیرفته است، در این منطقه با توجه به ماهیت جریان که بیشتر از جزر و مد حاصل می گردد و عرض کانال که در قسمت هایی بسیار محدود می...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .