شکست توطئه امریکا در فشار حداکثری به ملت ایران
تاریخ : 1398-07-30 14:22:51
مطالب مشابه
شکست توطئه امریکا در فشار حداکثری به ملت ایران
از ما میتوانیم
کنفرانس خبری روحانی در آمریکا
در سال های پایانی جنگ، خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود؛ عراق خیلی راحت کشتی ها و سکوهای نفتی ایران را می زد. کویت بخشی از سرزمین، و عربستان، آسمانش را در اختیار صدّام قرار داده بودند. فرماندهان عالی رتبه سپاه، جریان عبور آزاد و متکبّرانه ناوهای جنگی آمریکا و نیز سایر کشتی ها و شناورهای تحت...
استاد نماهنگ سرمشق منتظر ڪاری از گروه سرود عاشقان ولایت یزد به مناسبت شکست حمله نظامی آمریکا
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .