حمل بار غیر اصولی و پیاده سازی خلاقیت روی خودروی نیسان، حادثه ساز شد. راننده خودرو که قصد داشت بار میلگرد را با نیسان جابجا کند، تلاش او ناکام ماند و آسیب شدیدی به خودرو وارد شد.
تاریخ : 1399-05-21 15:23:05
مطالب مشابه
حمل بار غیر اصولی و پیاده سازی خلاقیت روی خودروی نیسان، حادثه ساز شد. راننده خودرو که قصد داشت بار میلگرد را با نیسان جابجا کند، تلاش او ناکام ماند و آسیب شدیدی به خودرو وارد شد.
سارقی که برای دستبرد از فروشگاه نقشه داشت با بیدار شدن صاحب فروشگاه ناکام ماند.
مردی که برای دزدی به یک فروشگاه رفته بود، با واکنش شدید صاحب فروشگاه روبرو شد و پا به فرار گذاشت.
سرقتی که با سلاح تقلبی ناکام ماند
در همان پلی که 2 دختر جوان متاثر از بازی نهنگ آبی خود کشی کردند. باز دیگر دختر سعی بر خود کشی داشت که با تلاش خود جوش مردم به خیر گذشت
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .