تصاویری زیبا و مونتاژ نشده از قوچ و میش های منطقه حفاظت شده انگورانآدرس کانال تلویزیون مردمی ایران:www.aparat.com/iranianpopulartv
تاریخ : 1398-09-15 19:13:32
مطالب مشابه
تصاویری زیبا و مونتاژ نشده از قوچ و میش های منطقه حفاظت شده انگورانآدرس کانال تلویزیون مردمی ایران:www.aparat.com/iranianpopulartv
بازیگوشی تعدادی از بره های قوچ و میش های ارمنی در منطقه حفاظت شده انگورانآدرس کانال تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/iranianpopulartv
کاری از: اسماعیل کرمیسکانسی از مستند « انگوران، گنجینه حیات » منطقه زندگی این پستانداران، منطقه حفاظت شده انگوران است...آدرس کانال تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/Iranianpopulartv
تصاویر فوق از طبیعت و حیات وحش لارستان در سال 96 توسط انجمن مردم نهاد حمایت از قوچ لارستان از شهر لطیفی
منطقه حفاظت شده بیجار-گروه کوهنوردی بابۆس
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .