چارلی چاپلین دسیار دندون پزشک شده و قرار دندون بیمار رو بکشن ، کار های خنده دار چارلی رو حتما ببینید...
تاریخ : 1399-01-10 05:33:38
مطالب مشابه
چارلی چاپلین دسیار دندون پزشک شده و قرار دندون بیمار رو بکشن ، کار های خنده دار چارلی رو حتما ببینید...
چارلی چاپلین برای نظافت به خونه ها می ره به یک خونه که صاحبش دزد بود وارد میشه و تصادفا همه ی پول ها وارد جارو برقی می شه و...
چاپلین برای پارک کردن وانتنش باعث می شه سپر ماشین عقبی کنده بشه از طرفی چاپلین می ترسه و فرار می کنه اما...
چارلی به پیرایشگاه رفته و می خواد موهاش رو اصلاح کنه اما وقتی نوبتش می شه ....
داستان های سیاه و سفید در این قسمت چارلی چاپلین،«مهمان ناخوانده» می شود.
تبریز امروز: فیلم پیانو کاری از چارلی چاپلین در سال 1914 است. او می خواهد پیانویی را انتقال دهد....
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .