خسارت سیل در پاکدشت برای برخی خانواده ها بسیار سنگین بود، برخی بهترین عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند و برخی دیگر نیز با خسارات مالی مواجه شدند. http://www.mehrnews.com/news/2919740
تاریخ : 1399-04-14 19:32:27
مطالب مشابه
خسارت سیل در پاکدشت برای برخی خانواده ها بسیار سنگین بود، برخی بهترین عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند و برخی دیگر نیز با خسارات مالی مواجه شدند. http://www.mehrnews.com/news/2919740
سیل در پاکدشت جان چندین نفر از هموطنان را گرفت و خانواده هایی را غرق در ماتم و عزا کرد و برای چند ساعت جاده امام رضا(ع) را بست. http://www.mehrnews.com/news/2919295
بامداد دیروز نشست زمین و آتش گرفتن خط لوله گاز در محله شهران به تاسیسات شهری منطقه ، چند ساختمان و شماری خودرو خسارات جدی وارد کرد. فیلم و تصاویر ی از حادثه دیروز منتشر شدند. اکنون ، نگاهی داریم به شهران در روز شنبه یک روز پس از وقوع انفجار.
زن هندوراسی که یک روز پس از مرگ زنده شد
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .