از amin
تاریخ : 1398-12-06 00:20:47
مطالب مشابه
دو موتور شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از طی مسیر ثبت زمان می کنند. به طور معمول هر موتور دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.
این موتور نیاز به مراقبت فوق العاده ای از نظر انجینی دارد و باید هر چند ماه یکبار از نظر انجینی کنترل شود . تنها پس از گذشت چند ثانیه سرعت آن از 120 کیلومتر دز ساعت متجاوز شده و در کمتر از 10 ثانیه به محدوده 300 کیلومتر در ساعت میرسد !!! معنی اسم موتور که ژاپنی است به معنای شاهین بیگانه است که به خا...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .