تاریخ : 1398-12-05 08:52:51
مطالب مشابه
دو موتور شرکت کننده به طور همزمان در دو خط موازی استارت زده و بعد از طی مسیر ثبت زمان می کنند. به طور معمول هر موتور دو تا سه بار زمان خود را ثبت می کند و بهترین زمان آن در رتبه دهی در نظر گرفته می شود.
And he got the hit. Smh "he gonna learn today"
{Top Insane Street Racing} SUPERCARS vs SUPER BIKES in the world || Lamborghini,Bugatti.. vs Kawasaki,Yamaha R1 Drag Racing On Street Supercars with Super bikes (motocycle ) SUPERCARS: Lamborghini Huracan , Bugatti, Ferrari, Nissan GTR, Mercedes,.. SUPER BIKES: Kawasaki H2, Yamaha R1 , Kawasak Z10...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .