جلسه عزاداری شام غریبان حسینی، با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه (2)، مقتل، زمینه، تک، واحد (2)، دو دمه، نوا، دم پایانی.
تاریخ : 1398-12-01 07:58:36
مطالب مشابه
جلسه عزاداری شام غریبان حسینی، با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه (2)، مقتل، زمینه، تک، واحد (2)، دو دمه، نوا، دم پایانی.
جلسه عزاداری ظهر تاسوعای حسینی، با نوای حاج میثم مطیعی ، حاج امیر عباسیو برادر وحید نادری، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه، زمینه، واحد، واحد تند (2)، دو دمه، شور، روضه.
جلسه عزاداری شب هشتم محرم، با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه، زمزمه (3)، واحد، واحد تند (2)، شور، دم پایانی، فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه.
جلسه عزاداری شب تاسوعای حسینی، با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: مدح، ، زمزمه (2)، واحد فارسی عربی، واحد عربی (2)، حرف دل، شور، دم پایانی.
جلسه عزاداری شب عاشورای حسینی، با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه (2)، مقتل، زمینه، واحد، واحد تند، مظلوم، دودمه، نوا، شور، دم پایانی، نماز و مناجات امام حسین (ع) در شب عاشورا، فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه، عای پایانی...
جلسه عزاداری شب سوم محرم، با نوای حاج میثم مطیعی و برادر وحید نادری، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه، مقتل، زمزمه، حرف دل، طلب شفاء برای بیماران، زمینه، واحد، واحد تند، نوا، شور.
جلسه عزاداری شب چهارم محرم، با نوای حاج میثم مطیعی، حاج امیر عباسی و برادر وحید نادری، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه، مقتل، روضه، زمینه (2)، واحد تند، شور (2)، دم پایانی، زمزمه، دعای پایانی مراسم.
جلسه عزاداری شب پنجم محرم، با نوای حاج میثم مطیعی، حاج امیر عباسی و برادر وحید نادری، هیأت میثاق با شهداء، دانشگاه امام صادق (ع)، محرم 94. به ترتیب: روضه، زمزمه، زمینه، واحد (2)، مظلوم حسین، واحد تند، شور، دم پایانی، فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .