در این مقطع تصویری حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله) به ادامه مباحث دقیق تحریف قرآن می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
تاریخ : 1399-03-17 11:02:36
مطالب مشابه
در این مقطع تصویری حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله) به ادامه مباحث دقیق تحریف قرآن می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
در این کلیپ که جلسه پنجم می باشد معظم له به ادامه مباحث می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
در این کلیپ استاد به ادامه مباحث تحریف قرآن می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
در این کلیپ نیز که خلاصه جلسه هشتم مباحث تحریف قرآن می باشد معظم له به ادامه مباحث تحریف قرآن می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
در این کلیپ استاد ادامه مباحث تحریف قرآن را بیان می نمایند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
این کلیپ خلاصه جلسه یازدهم از مباحث تحریف قرآن می باشد که آخرین جلسه با این موضوع می باشد. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
این مقطع تصویری قسمت چهارم از مباحث تحریف قرآن می باشد و معظم له به تبیین دقیق مسائل می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
در این مقطع تصویری استاد به ادامه مباحث تحریف قرآن می پردازند. ما را در تلگرام همراهی نمایید alhaydarii_fa@
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .