اشک ها بر پرده ی کعبه - مناجات نامه - قسمت 3 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
تاریخ : 1398-12-05 08:47:16
مطالب مشابه
اشک ها بر پرده ی کعبه - مناجات نامه - قسمت 3 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
اشک ها بر پرده ی کعبه - مناجات نامه - قسمت 2 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
اشک ها بر پرده ی کعبه - مناجات نامه - قسمت 2 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
اشک ها بر پرده ی کعبه - مناجات نامه - قسمت 1 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
مناجات نامه - اشک ها بر پرده ی کعبه - قسمت 4 شبکه جهانی نور www.nourtv.net www.facebook.com/thenourtv telegram.me/thenourtv instagram.com/thenourtv
همزمان با روز نهم ذی حجه و طبق رسم هر ساله پرده کعبه امروز و در مراسمی تعویض شد. هشتاد و شش سازنده و متخصص، پرده قدیمی کعبه را برداشتند و پرده جدید را جایگزین آن کردند. پرده کعبه از ابریشم خالص و طلا در کارگاه پرده کعبه شریف در مکه مکرمه بافته می شود. ارتفاع این پرده 14متر و نوار دور آن به عرض 95...
همزمان با روز نهم ذی الحجه و طبق رسم هر ساله پرده کعبه تعویض شد.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .