در این فیلم بیننده شاهد رفتار یك ماهی خورك واقعا باهوش خواهد بود كه برای شكار ماهی از طعمه استفاده می كند. ماهی خورك ها معمولا به داشتن صبر و بی حركت ماندن در انتظار شكار مشهور هستند. اما این ماهی خورك بسیار باهوش است. پرنده برای شكار ماهی از یك تكه نان استفاده می كند. ماهی خورك تكه نان كه كوچك و كوچك تر می شود چندین بار از سطح آب برداشته و دوباره به آب می افكند. پرنده از كجا طعمه گذاری یاد گرفته خدا می داند و بس زیرا چنین رفتاری از ماهی خورك یك رفتار غریزی و طبیعی نیست. ماهی خورك سرانجام موفق می شود ماهی ك
تاریخ : 1399-03-11 06:45:25
مطالب مشابه
در این فیلم مار ماهی عجیب و شگفت انگیزی را می بینید.
آموزش کودکانه شناخت دلقک ماهی ها
در این فیلم بیننده شاهد رفتار یك ماهی خورك واقعا باهوش خواهد بود كه برای شكار ماهی از طعمه استفاده می كند. ماهی خورك ها معمولا به داشتن صبر و بی حركت ماندن در انتظار شكار مشهور هستند. اما این ماهی خورك بسیار باهوش است. پرنده برای شكار ماهی از یك تكه نان استفاده می كند. ماهی خورك تكه نان كه كوچك و كو...
ویدئوهای کانال یامهدی عج در آدرس تلگرام کانال یامهدی عج telegram.me/Yamahdi1265 ببینید .
ماهی بادکنکی - غول ماهی
ماهی بادکنکی - سبیل ماهی
ماهی هیولا : تمساح ماهی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .