سطح هوشیاری در کما، مرگ مغزی و مرگ چه تفاوتی دارد؟ در این برنامه از موتور جستجو سیاوش صفاریان پور و فرهاد شمسیان در گفتگو با دکتر رضا پناهی به این موضوع می پردازند. برنامه موتور جستجو هر شب ساعت 21 از شبکه آموزش
تاریخ : 1399-03-11 06:14:32
مطالب مشابه
سطح هوشیاری در کما، مرگ مغزی و مرگ چه تفاوتی دارد؟ در این برنامه از موتور جستجو سیاوش صفاریان پور و فرهاد شمسیان در گفتگو با دکتر رضا پناهی به این موضوع می پردازند. برنامه موتور جستجو هر شب ساعت 21 از شبکه آموزش
همت ، بصیرت و آگاهی و هوشیاری مستمر بصیرت, آگاهی, هوشیاری, مستمر
فیلسوف صاحب نام دن دنت، این ایده را مطرح می کند که نه تنها ما از هوشیاری خود درک درستی نداریم بلکه ذهن ما در خیلی از موارد فعالانه ما را گمراه می کند.
هرگز فراموش نكنیم كه با بی احتیاطی خود ممكن است جان دیگران را نیز به خطر اندازیم و ...
دادگاهی دکتر تیم ژیمناستیک آمریکا بخاطر آذار جنسی دختران تیم.......آیا با وجود آزادی جنسی در غرب این تلنگری برای ما نیست که نگهداری از فرهنگ اصیل اسلامی،ایرانی،ضامن جامعه امروز ما خواهد بود یا خیر؟؟؟؟
مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع ا...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .