غش کردن جوان شهرستانی عاشق جلو ساختمان صدا سیما به خاطر مجری خانم / ماجرا از این قرار هستش که ایشون از شهرستان بلند شده اومده که به خانم نصیری که مجری صدا و سیما هست بگه عاشقش شده و می خواد بیاد خواستگاریش که با هم ازدواج کنند . که خانم مجری محل نمیذاره و میره توی ساختمان صدا و سیما و از ورود ایشون جلوگیری می کنند . ایشون هم حالش بد میشه و غش می کنه !!!
تاریخ : 1399-03-14 09:14:08
مطالب مشابه
غش کردن جوان شهرستانی عاشق جلو ساختمان صدا سیما به خاطر مجری خانم / ماجرا از این قرار هستش که ایشون از شهرستان بلند شده اومده که به خانم نصیری که مجری صدا و سیما هست بگه عاشقش شده و می خواد بیاد خواستگاریش که با هم ازدواج کنند . که خانم مجری محل نمیذاره و میره توی ساختمان صدا و سیما و از ورود ایشون...
غش کردن جوان شهرستانی عاشق جلو ساختمان صدا سیما به خاطر مجری خانم / ماجرا از این قرار هستش که ایشون از شهرستان بلند شده اومده که به خانم نصیری که مجری صدا و سیما هست بگه عاشقش شده و می خواد بیاد خواستگاریش که با هم ازدواج کنند . که خانم مجری محل نمیذاره و میره توی ساختمان صدا و سیما و از ورود ایشون...
کانال ما را حمایت کنید با لایک هاتون لطفا دنبالمون کنید با تشکر طنز خونه aparat.com/avatar3
اجرای زیبای مجری توانمند علی معصومی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .