تاریخ : 1398-12-08 07:59:45
مطالب مشابه
یك تاجری از همین قم حدود 500 سال پیش جنس می برده تایلند و یك پسری به نام شیخ علی داشت كه طلبه بود. پسرش یك بار به باباش می گوید كه من را هم با خودت ببر تایلند. می گوید باشه بلند شو برویم این تك پسر از مادرش خداحافظی می كند با پدرش به عنوان سیاحت می رود تایلند در آنجا می بیند كه ...
از سلطان عبدالحمید دوم، تا چه اندازه شناخت دارید؟ معمولا از وی به عنوان آخرین خلیفه عثمانی یاد می شود. هر چند که بعد از وی، سه سلطان دیگر نیز به حکومت رسیدند؛ اما پس از برکناری وی، دولت عثمانی عملا از هم فروپاشید. در این کلیپ، با گوشه هایی از زندگی وی آشنا می شوید.
Miracle of Imam Riza in Farsi عنایت امام رضا علیه السلام به تاجر ورشکسته
روضه جانسوزحاج حیدرخمسه حکایت تاجر یزدی و امام حسین علیه السلام Rozeh Haj Haider Khamseh
عنایت حضرت امام حسین علیه السلام به تاجر ورشکسته ای که مجلس روضه داشت
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .