تاریخ : 1398-11-30 22:43:28
مطالب مشابه
رهبرانقلاب: نقشه این دشمن در این منطقه عمدتاً بر دو پایه استوار است -البتّه شعب زیادی دارد لکن عمده این دوتا است- یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دوّمی عبارت است از نفوذ. این، اساس نقشه ی دشمن در این منطقه است: ایجاد اختلاف؛ اختلاف بین دولتها و بعد اختلاف بین ملّتها، که خطرناک تر از اختلاف دولتها، ا...
جنایت های انگلیس در ایران قحطی مصنوعی و کشتار ملت ایران
کلیپی زیبا در مورد تناقض گویی مستکبران در رابطه با حقوق بشر
شعار مرگ بر انگلیس در مراسم دعا برای آزادی زندانیان در امام زاده صالح (ع)
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .