تاریخ : 1398-12-06 17:48:28
مطالب مشابه
صید ماهی بسیار بزرگ از پشت سد
چهارشنبه ۹ مرداد نیروهای گشتی پایگاه منطقه دوم دریایی سپاه با اشراف اطلاعاتی یک کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کردند.
صید ماهی سالمون بزرگ توسط گربه دم کوتاه یك شكارچی نترس كه نه تنها به حیوانات بزرگتر از خودش هجوم می برد بلكه راسوی گندناك و خارپشت (جوجه تیغی) را هم شكار می كن
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .