تاریخ : 1399-03-12 12:20:32
مطالب مشابه
بــــــــودیــــــم و کــــَــســــــی پــــاس نــــــِمــــــی داشـــــــت کــــه هــــــَــــــســــــتــــــیــــــم ; بـــــــــــاشــــــد کــــــه نــــــَـــــبــــــاشــــــیـــــم و بــــِـــــدانــــــنــــــد کـــــــه بــــــــودیــــــــــم !
بــــــــودیــــــم و کــــَــســــــی پــــاس نــــــِمــــــی داشـــــــت کــــه هــــــَــــــســــــتــــــیــــــم ; بـــــــــــاشــــــد کــــــه نــــــَـــــبــــــاشــــــیـــــم و بــــِـــــدانــــــنــــــد کـــــــه بــــــــودیــــــــــم !
زمان کـہ میگذرد ، میترسم! میترسم از سکوتم ! سکوتـے که روز ب روز ریشـہ می اندازد در زندگیم!! روزی هزاران بار میشکنم ! فرو میریزم! دلتنگ میشوم ! خسته میشوم! نفس کم می آورم! و فقط ''سکوت '' میکنم! اصلن بگذار برچسب بی احساسی بچسبانند بر من !!! کـہ جواب قضاوت هم تنها ''سکو...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .