مجموعه نیکا دادشی به تجربیات و بازیهای شاد خواهر و برادری به نام نیکا و نیک می پردازد. هر بار نیکا بمناسبتی و با کمک خیالپردازی های کودکانه نیک را با تجربه های جدیدی آشنا می کند و در این حین به او چیزهای جدیدی از زندگی و طبیعت یاد می دهد.
تاریخ : 1398-12-10 04:07:29
مطالب مشابه
مجموعه نیکا دادشی به تجربیات و بازیهای شاد خواهر و برادری به نام نیکا و نیک می پردازد. هر بار نیکا بمناسبتی و با کمک خیالپردازی های کودکانه نیک را با تجربه های جدیدی آشنا می کند و در این حین به او چیزهای جدیدی از زندگی و طبیعت یاد می دهد.
ویدیو ماجراهای نیکا و داداشی از کانال DIGIKOT
ویدیو نیکا و داداشی - بادبادک بازی از کانال DIGIKOT
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .