کلیپ حیوانات - Kangal VS Tibetan Mastiff - Aspin
تاریخ : 1398-12-04 07:33:40
مطالب مشابه
کلیپ حیوانات - Kangal VS Tibetan Mastiff - Aspin
سگی قدرتمند برای مناطق سردسیر برای نگهبانی از گله و ... البته کشور اصلی این نژاد چینه ولی انگلیسی ها هم تکثیر نژادی کردن این سگ نسبت به گرگها و یوز هایی که به گله نزدیک شوند کاملا بیرحمه! این سگ به شیر سگ هم معروفه
کلیپ حیوانات Gorilla VS Lion - Lion VS Gorilla - Aspin
کلیپ حیوانات Husky VS Rottweiler - Rottweiler VS Husky - Aspin
کلیپ حیوانات Lion VS Tiger - Tiger VS Lion - Aspin
کلیپ حیوانات - German Shepherd VS Belgian Malinois - Aspin
Kangal VS Pitbull 2018 | Pitbull VS Kangalکلیپ حیوانات
این سگ بومی تبت هستش و بیشتر به عنوان سگ نگهبان گله و مزرعه استفاده میشه
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .