دو نکته درباره ویدئو | 1. سپاه 13 موشک به دو پایگاه آمریکایی شلیک کرد که 11 موشک به دو پایگاه آمریکایی عین الاسد و اربیل اصابت کرد و دو موشک در خاک ایران خودکشی کرد. 2. موشک های استفاده شده در عملیات شهید سلیمانی قیام و فاتح 313 بودند.
تاریخ : 1399-03-15 09:34:51
مطالب مشابه
دو نکته درباره ویدئو | 1. سپاه 13 موشک به دو پایگاه آمریکایی شلیک کرد که 11 موشک به دو پایگاه آمریکایی عین الاسد و اربیل اصابت کرد و دو موشک در خاک ایران خودکشی کرد. 2. موشک های استفاده شده در عملیات شهید سلیمانی قیام و فاتح 313 بودند.
ایران در حمـله به پایگاه های آمریکا از چه موشـک هایی استفاده کرد؟
دو نکته درباره ویدئو | 1. سپاه 13 موشک به دو پایگاه آمریکایی شلیک کرد که 11 موشک به دو پایگاه آمریکایی عین الاسد و اربیل اصابت کرد و دو موشک در خاک ایران خودکشی کرد. 2. موشک های استفاده شده در عملیات شهید سلیمانی قیام و فاتح 313 بودند.
دو نکته درباره ویدئو | 1. سپاه 13 موشک به دو پایگاه آمریکایی شلیک کرد که 11 موشک به دو پایگاه آمریکایی عین الاسد و اربیل اصابت کرد و دو موشک در خاک ایران خودکشی کرد. 2. موشک های استفاده شده در عملیات شهید سلیمانی قیام و فاتح 313 بودند.
ایران با چه موشکی به پایگاه عین الاسد آمریکا حمله کرد؟
ایران با چه موشکی به پایگاه عین الاسد آمریکا حمله کرد؟
شروع انتقام ایران از آمریکا با موشک باران پایگاه های آمریکا در عراق
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .