طراحى منحصر به فرد كلاه هاى دوچرخه سواری كت لایك تنها به زیبایى ختم نمى شوند. شبكه منفذ هاى هواى كلاه به شكلى خاص طراحى شده است تا در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در تمام این ساختار- كه به شكل لانه زنبور ساخته شده است- پخش گردد و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. جهت مشاهده کلاه های کت لایک می توانید به سایت آلباما مراجعه نمایید. www.Albama.ir
تاریخ : 1398-11-30 20:20:42
مطالب مشابه
طراحى منحصر به فرد كلاه هاى دوچرخه سواری كت لایك تنها به زیبایى ختم نمى شوند. شبكه منفذ هاى هواى كلاه به شكلى خاص طراحى شده است تا در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در تمام این ساختار- كه به شكل لانه زنبور ساخته شده است- پخش گردد و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. جهت مشاهده کلاه های کت لایک می...
کلاه دوچرخه سواری کت لایک از تکنولوژی بهره می گیرد که باعث می شود در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در ساختار کل کلاه پخش شده و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. این ویژگى باعث كاهش چشمگیر احتمال آسیب دیدگى سر مى شود. برای دیدن کلاه های کت لایک به سایت آلباما مراجعه نمایید. www.Albama.ir
ایجاد مانع در پیست منجر به سقوط دوچرخه سوار شد
[ Video ] دوچرخه سوار به این میگن
دوچرخه سواری در دریاچه نمک حوض سلطان (قم) بزرگترین آینه طبیعی ایران
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .